023 986 245 |078 272 785

ភាសា :

ការចុះអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេស

2019-11-19 15:08:01

ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៦កើត ខែកត្ដិក ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ សកម្មភាពមេធាវី និងក្រុមការងាររបស់ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ចូលរួមសម្របសម្រួលដល់ដំណើការអធិការកិច្ចរបស់ក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ក្នុងការចុះអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេស ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ។  

...
កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិកា...

2019-12-25 09:01:17

...
វគ្គបង្ហាត់បង្ហាញ ស្តីពី “ប័ណ្ណប៉ាតង់ និងការរៀបចំឯកសារប្រកាសពន្ធប្រចាំ...

ព្ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៦កើត ខែកត្ដិក ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ង...

2019-11-19 15:08:28

...
ការរៀបចំបទបង្ហាញលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ជូនសមាជិក-សមាជិកាក្រុមមេធាវី...

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៨កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងនៅថ្ង...

2019-11-19 15:07:42

...
ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងក្រុមហ៊ុនដៃគូ ចូលរួមឧបត្...

ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យអុំទូក ដែលបានរៀបចំឡើងជាលើកទី១ នៅក្នុងខេត្...

2019-11-19 15:07:20